Matpolicy

Käpphästens matpolicy syftar till att ge barnen goda matvanor, matglädje, främja deras hälsa och ge dem energi för att orka med förskolans dagliga aktiviteter. Maten är en av förskolan Käpphästens viktigaste områden och en prioriterad del av verksamheten. Policyn har sex övergripande riktlinjer, samt en beskrivning av hur uppföljningen och ansvaret för policyn regleras.

Riktlinjer för maten på Föräldrakooperativet Käpphästen
Maten på Käpphästen ska:
Vara hemlagad.
• Vara god, näringsriktig och varierad.
• I största möjliga mån vara ekologisk och klimatsmart.
• Tillagas och ätas så att alla på Käpphästen känner matglädje
• Präglas av en strävan efter att köpa in det mest ekonomiska alternativet.
• Präglas av att de resurser som används nyttjas så smart som möjligt.
Riktlinje 1: Vara hemlagad
Förskolan har en egen kock anställd i syfte att få hemlagad mat. Med hemlagad mat avses:
• Att bröd i möjligaste mån inte är fabriksproducerat.
• Att halvfabrikat endast i undantagsfall används.

Riktlinje 2: Vara god, näringsriktig och varierad
Ett välmående barn är ett barn som äter näringsriktig mat. Därför skall maten på förskolan – med beaktande även av förekommande allergier/intoleranser/ställningstaganden – vara näringsriktig, men även vara god och varierad för att alla ska vilja äta. Vi vill sträva efter att servera mat från olika delar av världen, och att introducera barnen till mat de inte tidigare prövat på. Detta innebär bl.a. att:
• Inget raffinerat socker förekommer, dvs. tillsatt socker, oavsett om det gäller i färdiga
produkter eller vid tillagning, t ex ej juice, saft, sylt, ketchup, kakor, kex.
• En veckomatsedel innehåller en kötträtt, en kycklingrätt, en fiskrätt och två
vegetariska rätter.
• Varje dag ska ett vegetariskt alternativ erbjudas. Den vegetariska maten ska
efterlikna huvudrätten. Exempelvis vegetarisk bolognese, vegetarisk ”kycklinggryta”,
vegetarisk korvstroganoff. De vegetariska rätterna ska alltid innehålla protein, inte
endast kolhydrater.
• Brödet i största möjliga utsträckning är osötat.
• De drycker som serveras på förskolan är vatten eller mellanmjölk el. likvärdigt
alternativ.
• Inga sötningsmedel förekommer i färdiga produkter.
• Råvarorna i möjligaste mån är färska.

Riktlinje 3: Maten på Käpphästen ska i största möjliga mån vara ekologisk och klimatsmart
Käpphästens övergripande tema är Hållbar utveckling, detta ska återspegla sig i maten
barnen äter på förskolan. För att främja våra barns framtid och föregå med gott exempel ska förskolan även sträva efter att ta ansvar för klimatet. Målsättningen är att barnen ska vara engagerade i vad som serveras och i matens kretslopp. Detta innebär att det vid samtliga matinköp skall strävas efter att köpa varor som är ekologiska, närproducerade, säsongsanpassade och som följer Världsnaturfondens fisk-guide. Då detta krockar med riktlinjen om att sträva efter att köpa in det mest ekonomiska alternativet ska principer beskrivna under riktlinje 5 beaktas. Följande varor skall vara ekologiska (oavsett pris):
• Bananer • Potatis
• Morötter • Palsternacka
• Tomater • Vindruvor/russin
För att i största möjliga mån vara klimatsmart skall källsortering och kompostering bedrivas.

Maten ska vara barnanpassad, men ändå smakrik. Detta innefattar också en ambition att
förskolans kock får möjlighet att upptäcka och inspireras till ny sorts matlagning.
Riktlinje 5: Maten på Käpphästen ska präglas av en strävan att köpa in det
mest ekonomiska alternativet
Käpphästen har en begränsad ekonomi. Därför måste den ekonomiska biten beaktas vid
samtliga inköp. Därför ska inköparna vara kostnadsmedvetna och alltid göra en avvägning
mellan pris och kvalité.
Riktlinje 6: Maten på Käpphästen ska präglas av att de resurser som används
nyttjas så smart som möjligt
Alla på förskolan samverkar för att minimera svinnet kring framställningen och
konsumtionen av maten.
Uppföljning av matpolicyn ska ske med jämna mellanrum i syfte att hitta förbättringar i
verksamheten. Att hitta nya arbetssätt och förbättringsmöjligheter ligger främst som ett
delat ansvar mellan kocken och rektor.

Riktlinje 4: Maten ska tillagas och ätas så att alla på Käpphästen känner
matglädje

Maten ska vara barnanpassad, men ändå smakrik. Detta innefattar också en ambition att förskolans kock får möjlighet att upptäcka och inspireras till ny sorts matlagning.

Riktlinje 5: Maten på Käpphästen ska präglas av en strävan att köpa in det
mest ekonomiska alternativet
Käpphästen har en begränsad ekonomi. Därför måste den ekonomiska biten beaktas vid samtliga inköp. Därför ska inköparna vara kostnadsmedvetna och alltid göra en avvägning mellan pris och kvalité.

Riktlinje 6: Maten på Käpphästen ska präglas av att de resurser som används
nyttjas så smart som möjligt

Alla på förskolan samverkar för att minimera svinnet kring framställningen och konsumtionen av maten.
Uppföljning av matpolicyn ska ske med jämna mellanrum i syfte att hitta förbättringar i verksamheten. Att hitta nya arbetssätt och förbättringsmöjligheter ligger främst som ett delat ansvar mellan kocken och rektor.