Verksamheten

Den pedagogiska verksamheten utgår från läroplanen för förskolan och bedrivs av utbildade och engagerade pedagoger. Vi strävar efter att verksamheten på föräldrakooperativet Käpphästen ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Miljön på förskolan ska vara levande och föränderlig och på så sätt inspirera och locka barnen till lek och utforskande.

  • Ett lustfyllt lärande – Vi utmanar barnen och erbjuder olika aktiviteter och projekt, med utgångspunkt från läroplanens riktlinjer kring språk, matematik, naturkunskap, teknik, rörelse, kultur, bygg och konstruktion, skapande, hållbar utveckling etc. Vi utgår från och spinner vidare på barnens intressen samt erbjuder olika aktiviteter för att utmana barnen och skapa upptäckarglädje.
  • Trygghet – Vi anser att trygghet är en grundläggande del i verksamheten, som bidrar till att utveckla barnens tillit och självkänsla. Om barnen känner sig trygga kan de ge uttryck för sina behov och känslor samt ge utlopp för sin kreativitet och vetgirighet.
  • Leken – Utveckling och lärande sker genom leken. Leken utgör en central del i verksamheten och vi strävar efter att erbjuda pedagogiska miljöer som bjuder in till lek och utforskande av material.

Verksamheten bedrivs både utomhus på gården och i inomhusmiljö. Utomhusvistelse är viktigt för oss och utgör en naturlig del i den dagliga verksamheten. Vi gör utflykter flera gånger i veckan till olika parker, till skogen samt till biblioteket och varje läsår gör vi även besök till museum samt teaterbesök.