Föräldrakooperativet

Förskolan Käpphästen är ett föräldrakooperativ, vilket ger föräldrarna stor delaktighet och en annan insyn i verksamheten än vid en kommunal förskola.

Städ – Föräldrarna för respektive barn får ansvaret för 1-2 städhelger per termin. På städhelgen städar föräldrarna förskolans lokaler invändigt. På så vis hålls lokalerna, som barnen och pedagogerna vistas i, rena och trivsamma.

Förtroendeuppdrag – Alla föräldrar ingår i en arbetsgrupp. Förskolan har tre
arbetsgrupper; PR-gruppen, Trivselgruppen och Tekniska gruppen. PR-gruppen
jobbar med att göra reklam för förskolan och har kontakt med intresserade familjer.
Trivselgruppen hjälper till att göra gårdsdagar och avslutningar extra speciella. Tekniska gruppen fixar medenklare underhåll av förskolan, sätter upp hyllor och kallar till en gårdsdag varje
termin.

Gårdsdag – En gång per termin anordnas det gårdsdag. Gårdsdagen infaller vanligtvis på en lördag. Under gårdsdagen jobbar föräldrarna tillsammans på lite större projekt, sätter upp hyllor, krattar och fixar på förskolan. Gårdsdagen brukar avslutas med fika för både barn och föräldrar!

Föräldramöten – Vi har föräldramöten en gång per termin. Då presenterar sig familjerna och pedagogerna berättar om verksamheten.

Inskolningssamtal – Innan nya barn börjar har vi ett inskolningssamtal med de nya familjerna för att skapa en god introduktion till förskolan och vår verksamhet och en tid efter inskolningen erbjuder vi ett uppföljningssamtal där vi återkopplar kring tiden som gått.

Utvecklingssamtal – Under vårterminen erbjuder vi utvecklingssamtal för samtliga barn, där vi tillsammans med vårdnadshavarna pratar kring barnets utveckling och lärande.

Informationskväll – Innan man tackar ja till en plats på Käpphästen blir man inbjuden till en informationskväll för att få en bra inblick i vad det innebär att vara del av föräldrakooperativet.

Jour (används inte längre) – Föräldrakooperativet har tidigare haft ett löpande jourschema som familjerna varit med i. Om flera i personalen var frånvarande under en dag, och vikarie inte kunde komma in, så hoppade en förälder, vid behov in i verksamheten. Att ”joura” var ett roligt och ett utmärkt sätt att få inblick i förskolans verksamhet men har ibland varit svårt för vissa familjer att kombinera med jobb. Därför är jouren nu bortplockad och vi prövar ett system utan jour. Föräldrar är naturligtvis fortfarande välkomna att besöka och vara med på förskolan (om än med begränsningar nu under Covidpandemin).