Föräldrakooperativet

Förskolan Käpphästen är ett föräldrakooperativ, vilket ger föräldrarna stor delaktighet och en annan insyn i verksamheten än vid en kommunal förskola.

Jourdagar – Föräldrakooperativet har ett roterande jourschema som familjerna är med i. Om flera i personalen är frånvarande under en dag så hoppar en förälder, vid behov, in i verksamheten och tillagar maten, diskar samt förbereder mellanmålet den dagen.

Städhelger – Föräldrarna för respektive barn får ansvaret för 1-2 städhelger per termin. På städhelgen städar föräldrarna förskolans lokaler invändigt. På så vis hålls lokalerna, som barnen och pedagogerna vistas i, rena och trivsamma.

Föräldramöten – Vi har föräldramöten en gång per termin. Då presenterar sig familjerna och pedagogerna berättar om verksamheten.

Inskolningssamtal – Innan nya barn börjar har vi ett inskolningssamtal med de nya familjerna för att skapa en god introduktion till förskolan och vår verksamhet och en tid efter inskolningen erbjuder vi ett uppföljningssamtal där vi återkopplar kring tiden som gått.

Utvecklingssamtal – Under vårterminen erbjuder vi utvecklingssamtal för samtliga barn, där vi tillsammans med vårdnadshavarna pratar kring barnets utveckling och lärande.

Informationskväll – Innan man tackar ja till en plats på Käpphästen blir man inbjuden till en informationskväll för att få en bra inblick i vad det innebär att vara del av föräldrakooperativet.